Polska numizmatyka jest ściśle związana z historią naszego kraju. Świadczą o tym nie tylko współczesne monety oraz medale pamiątkowe, które się do niej odwołują. Na temat historii Polski powstają całe wydawnictwa numizmatyczne. Bardzo ciekawą propozycję stanowi „Droga Polski do niepodległości 1795-1918”. Ta numizmatyczna kronika to starannie wydana księga zawierająca eksponaty z epoki.

123 lata walki o niepodległość na kartach księgi

Okres 1795-1918 to czas, z którego jako naród możemy być niezwykle dumni – mimo utraconej suwerenności. Na polskich ziemiach działo się wówczas wiele zła, a nasza determinacja pomogła nam zachować tożsamość narodową. W końcu, po 1918 roku, Polacy mogli odbudować swoje państwo, które wcześniej było podzielone między trzech zaborców. Kronika numizmatyczna na 24 bogato ilustrowanych stronach przypomina między innymi o : germanizacji, rusyfikacji, o zrywach niepodległościowych z tego burzliwego okresu, jak również innych cierpieniach naszego narodu, w tym masowej emigracji.

Warto nadmienić, że nabywca kroniki otrzymuje świadectwo jej własności, a każdy egemplarz ma swój indywidualny numer. Całość została umieszczona w eleganckim, trwałym  opakowaniu. Jeden z dodatków do wydawnictwa stanowi atlas geograficzny, na którym przedstawiono zmieniające się w latach 1795-1918 granice na kontynencie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich.

Monety z epoki zebrane w kolekcji

Kolekcjonerów zainteresują jednak szczególnie wkomponowane w kronikę numizmaty – przede wszystkim 13 monet historycznych pochodzących z epoki. Wśród nich znajdują się między innymi kopiejki, krajcary, halerze, fillery i fenigi używane w państwach zaborczych, a co za tym idzie, na ziemiach polskich. Dodatkowo Kronika zawiera używane ówcześniew dolary amerykańskie – „Liberty Head V Nickel” o nominale 5 centów, a także drobne tureckie monety, które były w obiegu na ziemiach Imperium Osmańskiego w czasach gdy przebywał tam nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz. Dla kolekcjonera zainteresowanego historią z pewnością mają one większą wartość niż wykonane z cennych kruszców srebrne monety, okolicznościowe medale czy złote monety.

Nie tylko monety kolekcjonerskie – 43 wyjątkowe eksponaty z epoki!

Na tym nie kończy się jednak wartość tej wyjątkowej kroniki, jeśli chodzi o zgromadzone w niej eksponaty. Na uwagę zasługuje choćby replika pieczęci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego umieszczona starannie wewnątrz księgi w skali 1:1. Jeśli zaś chodzi o numizmaty, kolekcja zawiera dodatkowo 6 autentycznych banknotów z epoki oraz aż 19 oryginalnych znaczków pocztowych.

Warto wspomnieć jeszcze o innym ciekawym dokumencie dołączonym do zbioru. Jest nim oryginalna obligacja Kolei Galicyjskiej pochodząca 1890 roku z napisami w języku polskim i niemieckim. Ale to jeszcze nie wszystko. Wśród ojców polskiej niepodległości w pierwszym szeregu wymienia się słusznie Józefa Piłsudskiego, dlatego w kronice nie mogło zabraknąć dodatku związanego z tą ważną postacią. Jest nim kopia listu gończego, jaki za Piłsudskim wydały swego czasu władze carskiej Rosji. Kronika numizmatyczna „Droga Polski do niepodległości 1795-1918” powinna znaleźć się w każdym domu, w którym pielęgnuje się pamięć historyczną. Będzie również doskonałym prezentem dla miłośnika historii i numizmatyki.