Jan Matejko „Poczet królów i książąt polskich”

Jan Matejko jest patronem 2023 roku. Przypadająca w tym roku 185. rocznica urodzin oraz 130. rocznica śmierci najwybitniejszego polskiego malarza historycznego stanowi doskonały asumpt...

Polskie Pieśni Narodowe: „Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, „Boże, coś Polskę”, „Rota”,...

Niezwykle istotne jest przekazywanie wartości patriotycznych kolejnym pokoleniom. Kluczową rolę bez wątpienia odgrywa nasza pamięć - świadomość wspólnej historii. Jednym z jej najstarszych nośników...

Dzieła sztuki uwiecznione na monetach – dlaczego warto je podziwiać?

Sztuka jest wyjątkowo ważną częścią kultury oraz tożsamości narodowej. To sposób ekspresji i przekazywania wartości, także przyszłym pokoleniom. Jednym ze środków wyrazu są dzieła...