król august ii mocny
Heinrich Friedrich Werner, Medal nagrodowy z okazji święta Orderu Orła Białego, 1749; Muzeum Narodowe w Krakowie

Drezno, stolica Saksonii, niezmiennie kojarzy się ze wspaniałymi zbiorami sztuki gromadzonymi przez elektorów saskich z dynastii Wettynów. Bez wątpienia najbardziej zasłużonymi dla wzbogacenia i uporządkowania drezdeńskiej kolekcji byli dwaj władcy polsko-sascy August II Mocny i jego syn August III. W udostępnionych w 1728 r. dla zwiedzających muzeach znaczące miejsce zajmowała kolekcja monet i medali.

Medalierstwo Augusta II i Augusta III, Bernardo Belotto, Widok Drezna z prawego brzegu Łaby
Bernardo Belotto, Widok Drezna z prawego brzegu Łaby, 1748; Gemäldegalerie, Drezno (Wikipedia)

Drezno – europejska stolica kultury i sztuki

Współczesny kompleks muzealny składający się z piętnastu muzeów i instytucji, był jednym z najstarszych tego typu w Europie i pierwszym udostępnionym publicznie. Gromadzenie zbiorów zapoczątkował elektor August w 1560 r. tworząc tzw. Kunstkamerę. Przechowywano tam rozmaite militaria, obrazy oraz przedmioty bardziej powiązane z nauką i techniką niż sztuką.

Zbiory drezdeńskie swój rozkwit zawdzięczały przede wszystkim elektorom saskim i królom Polski Augustowi II i Augustowi III. W obu krajach panowali w latach 1694–1763. Pierwszy z nich z pasją kolekcjonował porcelanę i cenne przedmioty. Założył Grünes Gewölbe (słynny skarbiec „Zielone Sklepienie”), Skulpturensammlung (Kolekcję Rzeźby) i Kupferstich-Kabinett (Gabinet Grafiki i Rysunku). Jego syn August III Sas znacznie rozbudował Gemäldegalerie (Galerię Obrazów) i w połowie XVIII wieku przekształcił ją w jedną z najważniejszych galerii malarstwa w Europie.

Systematyczne zakupy obrazów rozpoczęły się z początkiem XVIII w. Niewątpliwie ambicją dwóch Augustów było uczynienie z Drezna wzoru do naśladowania dla innych monarchów. Rozpoczęto z wielkim rozmachem budowę Zwingeru, jednej z najwspanialszych barokowych rezydencji w Europie. W jej murach ulokowano nieprzebrane skarby, w tym m.in. zbiory porcelany, zarówno chińskiej, japońskiej jak i miśnieńskiej, która rozsławiła Saksonię. Eksponowano historyczne zbroje i broń białą, przyrządy matematyczne i astronomiczne. W oranżerii hodowano egzotyczne rośliny z najdalszych zakątków świata.

Medalierstwo Augusta II i Augusta III

Saksonia, z kopalniami srebra, była obszarem, gdzie prężnie rozwijało się mennictwo i medalierstwo. Miłośnikiem tego drugiego był książę Jerzy (1500-1539), na zlecenie którego wybijano liczne medale ozdobione jego podobizną i herbem. Kolekcjonerską pasję kontynuował jego siostrzeniec, elektor August (1553 – 1558). Sprowadził na swój dwój wybitnych medalierów. O wybicie medali zwracał się także do Antonia Abondia, cesarskiego medaliera w Pradze. Zbiór medali uzupełniał o monety rzymskie i europejskie.

W połowie siedemnastego wieku zbiór drezdeńskiego gabinetu numizmatycznego został zinwentaryzowany. Składał się z blisko trzystu dwudziestu monet i medali. W kolejnym stuleciu nastąpił wzrost zainteresowania medalierstwem w całej Europie. Oprócz Drezna znaczące zbiory posiadały rezydencje w Kopenhadze, Paryżu, Londynie, Rzymie, Sztokholmie i Wiedniu.

Kolekcja monet i medali

Król August II Mocny, po wstąpienia na tron polski, powziął zamiar utrwalenia na medalach najważniejszych wydarzeń swego panowania. Powstające w ten sposób dzieła sztuki medalierskiej nie tylko przywoływały pamięć o jego rządach ale stanowiły także skutecznie narzędzie królewskiej propagandy. Bite w cennych kruszcach, projektowane przez znakomitych artystów-medalierów, podkreślały splendor saskiego dworu. Stanowiły również cenny podarunek dla innych władców i znamienitych osób.

Produkcja medali przebiegała w kilku etapach. Na początku nadworni malarze wykonywali rysunki ilustrujące ważne wydarzenia i opatrzone stosownymi napisami. Po uzyskaniu królewskiej aprobaty do dzieła przystępowali medalierzy, których zadaniem było wykonanie stempli. Na końcu ruszała praca w mennicach w Dreźnie i Lipsku gdzie wybijano zamówione medale. Egzemplarze każdej serii trafiały do królewsko-elektorskich zbiorów.

Monety Augusta III Sasa

Medalierstwo w czasach Augusta II Mocnego przeżywało rozkwit. Pamiątką jego panowania jest blisko sto osiemdziesiąt różnych medali. Przedstawiono na nich zarówno oficjalne uroczystości jak i ważne wydarzenia w elektorskiej rodzinie. Ten zbiór powstał dzięki pracy dwudziestu medalierów, z których część przygotowywała także stemple mennicze. Przykładem medalu Augusta Mocnego, powiązanego tematycznie z najwyższym polskim odznaczeniem był „Medal nagrodowy z okazji święta Orderu Orła Białego”, wybijany także przez jego syna Augusta III. Utrwalił się  zwyczaj, że obaj królowie – elektorzy w dniu swoich imienin organizowali święto Orderu Orła Białego. Z tej okazji odbywały się rozmaite festyny oraz turnieje strzeleckie. Nagrodą dla zwycięzców były złote i srebrne medale wręczane przez władcę.

Medalierstwo Augusta II i Augusta III,
Heinrich Friedrich Werner, Medal nagrodowy z okazji święta Orderu Orła Białego, 1749; Muzeum Narodowe w Krakowie

August III Sas kontynuował kolekcjonerskie pasje numizmatyczne, choć za jego czasów zamówienia na medale nie były tak liczne jak za poprzednika. Wyjątkowy medal upamiętnił koronację monarchy w katedrze wawelskiej w 1734 r. Medalier Heinrich Paul Groskurt przestawił scenę w sposób realistyczny i zrezygnował z typowych dla tego typu pamiątek alegorii. Co więcej, wszyscy uczestnicy koronacji, oprócz króla i dostojników kościelnych noszą polskie stroje narodowe. Koronę na głowę monarchy włożył biskup krakowski Jan Aleksander Lipski, w asyście biskupa poznańskiego Stanisława Hozjusza i sufragana poznańskiego Adama Grabowskiego. Z lewej, z laską marszałkowską przedstawiony został Paweł Sanguszko, z prawej Jan Klemens Branicki z berłem na tacy.

Medalierstwo Augusta II i Augusta III, Heinrich Paul Groskurt, Medal koronacyjny Augusta III, 1734; Muzeum Narodowe w Krakowie
Heinrich Paul Groskurt, Medal koronacyjny Augusta III, 1734; Muzeum Narodowe w Krakowie

Zbiory drezdeńskiego gabinetu numizmatycznego elektorzy systematycznie uzupełniali o nowe nabytki. Kupowali zarówno pojedyncze egzemplarze, jak i całe kolekcje. W rezultacie osiemnastowieczne Drezno stało się znanym ośrodkiem handlu monetami. Wybuch wojny siedmioletniej między Prusami i Saksonią w 1756 r. i wkroczenie wojsk Fryderyka II do Drezna spowodował konieczność ewakuacji zbiorów. Po zakończeniu pokoju wróciły bezpiecznie do saskiej stolicy.

Przeczytaj również:

Spośród wielkich królewskich romansów bez wątpienia znaczące miejsce zajmuje historia hrabiny Cosel. Wielka namiętność i zazdrość dworu, wreszcie osamotnienie i trwający kilka dziesięcioleci pobyt królewskiej faworyty w więzieniu stały się kanwą dla pisarzy i reżyserów. Zakochany August II Mocny kazał wybić numizmaty ozdobione motylem, wśród nich słynny talar hrabiny Cosel. Artykuł na blogu

Za panowania Wettynów mennice krajowe pozostawały w zastoju. W rezultacie ciężar produkcji monet przeniósł się do Drezna i Lipska. Ozdobieni koroną królewską elektorzy z upodobaniem podkreślali ten awans odpowiednią tytulaturą na numizmatach, przede wszystkim saskich. Emitowali także polskie pieniądze, ale bez zgody sejmu. Cały artykuł