Złote monety z czasów drugiego króla elekcyjnego  Polski – Stefana Batorego – to niezwykle rzadkie numizmaty, szczególnie pożądane przez pasjonatów historii i kultury naszego kraju. Już w XVI wieku Mennica Gdańska rozpoczęła bicie złotych monet z wizerunkiem króla w renesansowej zbroi. Dukaty z czasów Stefana Batorego należą do najwcześniejszych egzemplarzy tych numizmatów. W kolekcji Skarbnicy Narodowej znalazły się dwie takie monety, obie zachowane w bardzo dobrym stanie. Pierwsza z nich została wybita w 1579 roku, druga zaś w 1586 roku.

Każda z monet o wadze około 3,46 grama stanowi hołd dla ówcześnie panującego króla – Stefana Batorego. Na awersie monety widnieje popiersie władcy, który na swych skroniach dumnie dzierży jeden z najważniejszych atrybutów królewskich – złotą koronę. Napis otokowy został sporządzony w języku łacińskim – jego treść brzmi następująco: „Stefan, z bożej łaski król polski, książę pruski”.

dukat-1579-1 dukat-1579-2Awers i rewers dukatu z 1579 r.

Równie imponujący i precyzyjnie wykonany jest rewers monety, w którego centralnej części zaprezentowano Herb Wielki Miasta Gdańska. Jego kompozycję tworzy czerwona tarcza podtrzymywana przez dwa lwy. Napis otokowy rewersu również w języku łacińskim – brzmi: „moneta nowa złota miasta Gdańska” – towarzyszy mu rok wybicia monety, odpowiednio 1579 bądź 1586.

dukat-1586-1dukat-1586-2Awers i rewers dukatu z 1586 r.

Do przechowywania każdej z monet przeznaczone jest pudełko kolekcjonerskie. Z kolei ich autentyczność gwarantuje Certyfikat Skarbnicy Narodowej.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color
Facebook
1436967784_google_circle_color
Google +
1436967776_twitter_circle_color
Twitter
1443625035_Pinterstt
Pinterest