Rok 2013 decyzją Senatu został ustanowiony Rokiem Powstania Styczniowego. W swojej uchwale Senatorowie zwracają się z prośbą o szczególnie upamiętnienie 150 rocznicy tego wydarzenia: http://www.senat.edu.pl/powstanie-styczniowe

www.skarbnicanarodowa.pl/150rocznica

Z tej okazji Skarbnica Narodowa wydała ściśle limitowany medal upamiętniający największy polski zryw narodowy. Numizmat został wybity w cenionej przez kolekcjonerów najwyższej jakości menniczej – stemplem lustrzanym. Dodatkowo platerowany jest najczystszym srebrem 999/1000. Na medalu szczególnie podkreślona została polska flaga, którą pokrywa biała i czerwona emalia.

 Powstanie styczniowe zostało ogłoszone manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego 23 stycznia 1863 roku w Warszawie. Warto przypomnieć, że w tym szczególnym dokumencie określono nie tylko polityczny cel powstania, którym było odzyskanie niepodległości, ale również cele społeczne tj. uwłaszczenie chłopów i budowa społeczeństwa, w którym wszyscy obywatele byliby równi wobec prawa.

http://3.bp.blogspot.com/-56FMAJOb2LM/TxxgL4mZsjI/AAAAAAAABaY/oBXNuknRN4g/s1600/January_Uprising_proclamation_1863.png

Powstańcy zyskali sympatię opinii publicznej w całej Europie. Niestety zachodnie mocarstwa ograniczyły się jedynie do wysłania not z żądaniami zapewnienia Królestwu autonomii. Ostatecznie powstanie, w którym wzięło udział 200 tys. ochotników i podczas którego stoczono ok. 1200 potyczek skończyło się klęską.

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/30543/powstanie_styczniowe_obraz.jpeg

Niemniej zryw ten zapisał się w historii jako bohaterski czyn, a legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski i znalazły bogate odzwierciedlenie w literaturze i sztuce. Do dziś w wielu polskich domach przewijają się powstańcze opowieści a pamięć o Powstaniu jest ciągle żywa.

http://historia.org.pl/2012/08/26/powstanie-styczniowe-w-sztuce/