W ramach kolekcji Polacy w II Wojnie Światowej Skarbnica Narodowa wybiła medal „Katyń” upamiętniający oficerów polskich zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie, a także innych, nieznanych miejscach na terenie byłego Związku Radzieckiego. W wyniku wkroczenia 17 września 1939 r. wojsk radzieckich na wschodnie tereny Rzeczpospolitej do niewoli dostało się ok. 250 tys. żołnierzy, w tym ok. 10-18 tys. oficerów. Władze radzieckie stworzyły specjalne obozy NKWD, do których internowano polskich oficerów: Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków. Na wiosnę 1940 roku zostali oni zamordowani przez Rosjan w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Badania prowadzone przez polskie placówki naukowe oraz niezależne ośrodki rosyjskie i ukraińskie pozwoliły ustalić kolejne miejsca kaźni. Dopiero w 1990 r. Rosjanie potwierdzili oficjalnie, że rozstrzelali polskich oficerów.

Na awersie medalu, obok symbolicznego lasu katyńskiego, znajduje się popiersie gen. Mieczysława Smorawińskiego – jednego z dwunastu generałów zamordowanych przez Rosjan. Rewers przedstawia Orła Białego ze sztandaru międzywojennego pułku Wojska Polskiego, umieszczonego na tle Krzyża Walecznych.

Medal wybity został przez Skarbnicę Narodową w najwyższej jakości menniczej – stemplem lustrzanym (narzędzie bez żadnych śladów zużycia). Dostępny jest w ramach kolekcji w dwóch wersjach: w najczystszym srebrze 999/1000 oraz w wersji mosiądz platerowany 24-karatowym złotem (999/1000).