W ramach kolekcji poświęconej naszemu wielkiemu rodakowi Janowi Pawłowi II, Skarbnica Narodowa wyemitowała unikalny medal „Duszpasterstwo akademickie”. Jego awers zdobi popiersie Karola Wojtyły na tle Kościoła św. Floriana w Krakowie. Obok symboliczna scena ze słynnych wypraw kajakowych z młodzieżą akademicką. Na rewersie został przedstawiony herb papieski.

Ksiądz Karol Wojtyła związany był z duszpasterstwem akademickim już od wczesnych lat swojego kapłaństwa. W przemówieniu do młodzieży już jako papież wspominał: (…) „we wczesnych latach pięćdziesiątych stało się rzeczą jasną, że jeżeli to duszpasterstwo ma sięgać w różne wymiary życia młodych ludzi, studentów, to nie może się kończyć tylko na kościele”.
Jego ulubiona pieśń o barce przypominała mu moment, kiedy w czasie wędrówki na kajakach z młodzieżą akademicką został wezwany, ażeby rozpocząć posługę jako biskup.