Hieronim Bosch od pięciuset lat wywołuje naprzemiennie podziw i zgorszenie, zauroczenie i niezrozumienie. Na temat jego obrazów zapisano tysiące stron, nadal jednak twórczość niderlandzkiego mistrza wymyka się jednoznacznej ocenie i interpretacji. Wybitnym tego przykładem jest przepełniony ukrytą symboliką tryptyk „Ogród rozkoszy ziemskich”. Jedno z najsłynniejszych dzieł mistrza zostało przeniesione na zestaw srebrnych monet wybitych przez Królewską Mennicę Hiszpańską.

Hieronim Bosch malarz, który tworzył wybitne dzieła

Kompozycję przedstawiającą dzieło malarza Hieronima Boscha tworzą trzy srebrne monety. Dzięki zastosowaniu technologii tampondruku na powierzchni rewersów precyzyjnie odwzorowano dzieło niderlandzkiego malarza. Z kolei na awersach ukazano wybrane fragmenty dzieła wraz z wartością nominalną monet, nazwą emitenta, rokiem emisji oraz hiszpańskojęzyczną inskrypcją: „Tesoros de Museos Espanoles”, która w tłumaczeniu oznacza „Skarby hiszpańskich muzeów”. Dwie z trzech srebrnych monet imitujące zewnętrzne części tryptyku to emisje o nominale 25 euro, z kolei moneta stanowiąca centralną część obrazu ma wartość 50 euro. Co ciekawe, po raz pierwszy w swojej historii Królewska Mennica Hiszpańska wybiła monety w kształcie sztabek. Nigdy wcześniej nie wyemitowała również monet o wielobarwnej powierzchni.

Skarbnica-Narodowa-monety-Bosch

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Obraz Hieronima Boscha, który jest wyjątkowy

Przesłaniem dzieła Boscha jest wpływ zła i grzechu na ludzi. Centralna część oryginału ma 220 cm wysokości i 195 cm szerokości. Boczne skrzydła tryptyku przedstawiają: z prawej Ziemski Raj, biblijny Ogród Eden, zaś z lewej Piekło. Ciekawostką jest, że w zapisie dóbr Hiszpańskiej Korony tryptyk zarejestrowano pod nazwą „Obraz z owocami drzewka truskawkowego”.

Interpretacja dzieła sprawia współczesnym dużo problemów i nie zawsze jest jednoznaczna. Na ogół przyjmuje się, że jest to przedstawienie zwycięstwa grzechu nad niedoskonałym gatunkiem ludzkim. Ową niedoskonałość i upadek szczególnie widać na lewym panelu, na którym przedstawione są kary piekielne czekające grzeszników. Pesymistyczny wydźwięk przełamuje z kolei ukazany w jasnych barwach Raj, który jest przekazem dla ludzkości, że nadal mają szansę na zbawienie i nie wszystko jeszcze stracone.

Skarbnica-Narodowa-monety-Bosch

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Warto podkreślić, że Hieronim Bosch był wybitnym twórcą średniowiecznej sztuki sakralnej. Do najsłynniejszych prac malarza Hieronima Boscha zalicza się: „Pokłon Trzech Króli”, „Kuszenie Św. Antoniego”, „Wóz z sianem”, „Tryptyk prób Hioba”, „Siedem grzechów głównych” czy też „Statek szaleńców”. „Ogród rozkoszy ziemskich” to niewątpliwie jedno z najbardziej znanych dzieł malarza, wykonano je w technice olejnej, na desce o wymiarach 220×389 cm. Tryptyk powstawał w latach ok. 1480-1490. Obecnie przechowywany jest w madryckim Museo del Prado.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt