Hieronim Bosch od pięciuset lat wywołuje naprzemiennie podziw i zgorszenie, zauroczenie i niezrozumienie. Na temat jego obrazów zapisano tysiące stron, nadal jednak twórczość niderlandzkiego mistrza wymyka się jednoznacznej ocenie i interpretacji. Wybitnym tego przykładem jest przepełniony ukrytą symboliką tryptyk „Ogród rozkoszy ziemskich”. Jedno z najsłynniejszych dzieł mistrza zostało przeniesione na zestaw srebrnych monet wybitych przez Królewską Mennicę Hiszpańską.

Srebrna moneta prawie jak z obrazka

Kompozycję przedstawiającą dzieło Hieronima Boscha tworzą trzy srebrne monety. Dzięki zastosowaniu technologii tampondruku na powierzchni rewersów precyzyjnie odwzorowano dzieło niderlandzkiego malarza. Z kolei na awersach ukazano wybrane fragmenty dzieła wraz z wartością nominalną monet, nazwą emitenta, rokiem emisji oraz hiszpańskojęzyczną inskrypcją: „Tesoros de Museos Espanoles”, która w tłumaczeniu oznacza „Skarby hiszpańskich muzeów”. Dwie z trzech srebrnych monet imitujące zewnętrzne części tryptyku to emisje o nominale 25 euro, z kolei moneta stanowiąca centralną część obrazu ma wartość 50 euro. Co ciekawe, po raz pierwszy w swojej historii Królewska Mennica Hiszpańska wybiła monety w kształcie sztabek. Nigdy wcześniej nie wyemitowała również monet o wielobarwnej powierzchni.

Skarbnica-Narodowa-monety-Bosch

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Jedno z dzieł Boscha

Przesłaniem dzieła Boscha jest wpływ zła i grzechu na ludzi. Centralna część oryginału ma 220 cm wysokości i 195 cm szerokości. Boczne skrzydła tryptyku przedstawiają: z prawej Ziemski Raj, biblijny Ogród Eden, zaś z lewej Piekło. Ciekawostką jest, że w zapisie dóbr Hiszpańskiej Korony tryptyk zarejestrowano pod nazwą „Obraz z owocami drzewka truskawkowego”.

Interpretacja dzieła sprawia współczesnym dużo problemów i nie zawsze jest jednoznaczna. Na ogół przyjmuje się, że jest to przedstawienie zwycięstwa grzechu nad niedoskonałym gatunkiem ludzkim. Ową niedoskonałość i upadek szczególnie widać na lewym panelu, na którym przedstawione są kary piekielne czekające grzeszników. Pesymistyczny wydźwięk przełamuje z kolei ukazany w jasnych barwach Raj, który jest przekazem dla ludzkości, że nadal mają szansę na zbawienie i nie wszystko jeszcze stracone.

Skarbnica-Narodowa-monety-Bosch

Zobacz więcej srebrnych monet: https://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Warto podkreślić, że Hieronim Bosch był wybitnym twórcą średniowiecznej sztuki sakralnej. Do najsłynniejszych prac malarza zalicza się: „Pokłon Trzech Króli”, „Kuszenie Św. Antoniego”, „Wóz z sianem”, „Tryptyk prób Hioba”, „Siedem grzechów głównych” czy też „Statek szaleńców”. „Ogród rozkoszy ziemskich” to niewątpliwie jedno z najbardziej znanych dzieł malarza, wykonano je w technice olejnej, na desce o wymiarach 220×389 cm. Tryptyk powstawał w latach ok. 1480-1490. Obecnie przechowywany jest w madryckim Museo del Prado.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt