Bazylika św. Piotra w Watykanie jest jednym z najbardziej znanych kościołów rzymskokatolickich na świecie. Według tradycji chrześcijańskiej została zbudowana w miejscu, w którym ukrzyżowano św. Piotra, uznanego z czasem za pierwszego papieża. Jego grób znajduje się pod głównym ołtarzem i jest jednym z wielu grobów papieskich, które mieszczą się we wnętrzach i podziemiach bazyliki. Tam też spoczywa Jan Paweł II.

Bazylika św. Piotra

Pierwszy budynek bazyliki wzniósł Konstantyn Wielki około 324 roku n.e., jako tzw. świątynię memorialną nad grobem św. Piotra. Szybko stała się ona miejscem pielgrzymek, czemu sprzyjało uznanie religii chrześcijańskiej za równorzędną z innymi w 313 roku, a następnie jako jedynej obowiązującej w państwie rzymskim, co nastąpiło za Teodozjusza Wielkiego w 392 roku. W 846 roku papież Leon IV, po ograbieniu bazyliki przez piratów arabskich, nakazał otoczyć cały rejon murem obronnym. Obawa przed zawaleniem się starego kościoła, zmusiła jednak papieża Juliusza II do podjęcia decyzji o jego zburzeniu. Papież zlecił wybudowanie nowej świątyni Donato Bramantemu, który rozpoczął prace w 1506 roku. Po śmierci Bramantego jego dzieło kontynuowali kolejni architekci. Wśród nich wyróżnił się Michał Anioł, kierujący budową od 1546 roku – to jemu w dużej mierze zawdzięczamy dzisiejszy wygląd kościoła.

Moneta Skarbnica Narodowa Bazylika

Zobacz więcej złotych monethttps://www.skarbnicanarodowa.pl/zloto/zlote-monety

Bazylika św. Piotra została konsekrowana 18 listopada 1626 roku przez papieża Urbana VIII, jednak dwie istotne zmiany miały miejsce już po tej dacie. Obie łączą się z nazwiskiem Giovanniego Lorenzo Berniniego – wykonał on wsparty na czterech spiralnych kolumnach, baldachim nad grobem św. Piotra oraz przebudował plac św. Piotra przed bazyliką, obejmując go monumentalną kolumnadą. Właśnie zewnętrzna kolumnada i spiralne kolumny nad grobem są nieodłącznym elementem każdej transmisji telewizyjnej z Watykanu, stąd też są na ogół bezbłędnie kojarzone przez wszystkich z Bazyliką św. Piotra.

Złota moneta z cząstką Watykanu

Moneta „Bazylika św. Piotra” została wybita z aż 100 gramów czystego złota próby 999/1000, w najwyższej jakości menniczej. Jej kunsztowny i precyzyjnie wykonany rewers ukazuje wnętrze kopuły głównej Bazyliki w Watykanie. Podczas bicia złotej monety zastosowano technikę wysokiego reliefu, dzięki czemu moneta jest doskonałym przykładem uzyskania efektu trójwymiarowego. Awers przedstawia wizerunek królowej Elżbiety II z profilu.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt